Arte Dixital

É a arte da era dos computadores. Materialízase en tres grandes temas, a creación de imaxes dixitais, a música dixital e a programación.

Participa e presenta a túa produción a concurso, de forma individual ou en grupo.

 Normativa Xeral

Competicións:

**Os premios estarán suxeitos ás retencións oportunas segundo a lexislación vixente e, á súa vez, calquera imposto indirecto que, no seu caso, poida ser aplicable, entenderase incluído no seu importe.
Máis detalles sobre a entrega de premios na normativa xeral.

COMPETICIÓN PREMIOS**
  1 2 3

VALE MEDIA MARKT 120,00

VALE MEDIA MARKT 60,00

VALE MEDIA MARKT 30,00

VALE MEDIA MARKT 120,00

VALE MEDIA MARKT 60,00

VALE MEDIA MARKT 30,00

VALE MEDIA MARKT 120,00

VALE MEDIA MARKT 60,00

VALE MEDIA MARKT 30,00

VALE MEDIA MARKT 120,00

VALE MEDIA MARKT 60,00

VALE MEDIA MARKT 30,00

VALE MEDIA MARKT 120,00

VALE MEDIA MARKT 60,00

VALE MEDIA MARKT 30,00

VALE MEDIA MARKT 60,00

VALE MEDIA MARKT 30,00

VALE MEDIA MARKT 15,00

VALE MEDIA MARKT 60,00

VALE MEDIA MARKT 30,00

VALE MEDIA MARKT 15,00

     
Fast 2D

VALE MEDIA MARKT 30,00

   
Fast 3D

VALE MEDIA MARKT 30,00

   
Fast Music

VALE MEDIA MARKT 30,00

   
Fast GIF

VALE MEDIA MARKT 30,00

   
Fast Curtametraxe

VALE MEDIA MARKT 30,00

   
   

 

Licenza para a presentación de traballos

A presentación dos traballos realizarase baixo a licenza de utilización Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs, aínda cando o autor indique unha licenza de utilización diferente ou ningunha.

twitter facebook