Normativa xeral

Intranet xogos - Partynet

 • Na intranet da party, haberá unha sección chamada Partynet, que será a web/intranet específica de xogos para o evento.
 • Todos os usuarios han de facer un bo uso do Partynet.
 • Se se detectasen accións malintencionadas, o usuario poderá ser penalizado mesmo coa expulsión do evento.
 • A información da Partynet estará en continua actualización, prevalecendo o seu contido sobre o publicado en xgnrencounter.gal
 • Se estás apuntado a unha competición, non esquezas visitar periodicamente Partynet para ver o estado da competición, noticias, avisos, etc.

Inscricións

 • Para inscribirte nunha competición:
  • Has de estar na party e ter o teu computador en LAN
  • Has de acceder á intranet a través dunha navegador Web, cos mesmos datos de usuario que na inscrición á party.
  • Unha vez autentificado, terás acceso ao Partynet, listaxe de competicións e á inscrición nelas.
 • Só debes inscribirte nas competicións que realmente queiras xogar e dispoñas de tempo para elas. Se a organización ve que te inscribiches en varias competicións para logo non xogalas, serás penalizado.
 • Se a inscrición é para un equipo, todos os integrantes do equipo han de rexistrarse na intranet por separado. Unha vez rexistrados, o capitán do equipo será o encargado de inscribirse na competición e engadir ao resto de xogadores ao equipo.
 • Os xogadores da GameGune non poderán participar nas competicións de Partynet.

Normativa xeral para as competicións

 • Cada competición pode ter unha normativa específica que complementa á normativa xeral.
 • En caso de normas similares, a normativa específica prevalece sobre a normativa xeral.
 • Horarios e información
  • Toda a información acerca das competicións será publicada e actualizada en  Partynet.
  • Puntualidade. Van facilitar uns horarios de competición a seguir.
 • Partidos
  • Has de buscar ao teu adversario para xogar a partida.
  • Unha partida non se pode atrasar máis de 15 minutos do horario previsto.
   • Se o teu opoñente non apareceu durante eses 15 minutos, has de comunicarllo ao organizador da competición, quen ditaminará que facer, sendo a decisión normal a descualificación do xogador que se atrasou. Durante o tempo de espera has de permanecer no servidor ou posto de xogo.
   • Se o atraso é por ámbolos dous xogadores/equipos, realizarase un sorteo para determinar quen pasa á seguinte rolda.
  • Cada equipo terá 30 minutos despois de finalizar a rolda de partidos para enviar o resultado a través do  Partynet. Excedido ese tempo o resultado non contará e a competición seguirá adiante.
  • Se pasados 30 minutos do termo de cada rolda aínda faltan resultados, os participantes destes serán descualificados e, se fose necesario, realizarase un sorteo para seguir coa competición.
  • Se abandonas voluntariamente unha partida, darase a partida por perdida.
  • Os partidos que se xogan nas areas ou nas consolas proporcionadas pola organización, poderán ser visualizadas por outros xogadores.
 • Desconexións durante un partido
  • En caso de desconexión durante un encontro: consultar normativa específica da competición, ou consultar co organizador.
 • Resultados
  • Os resultados hanse de enviar a través de  Partynet.
 • Control de partidas
  • Demos
   Se o xogo o permite, obrigatoriamente, todos os xogadores deberán gravar demo da partida.
  • Screenshots
   Todos os xogadores deberán sacar unha screenshot ao comezo dunha partida coa listaxe e información de xogadores, e outra ao finalizar a mesma co resultado. As screenshots han de mostrar toda a pantalla e non estar recortadas.
  • Estas demos e screenshots poderán ser solicitadas pola organización.
  • Calquera organizador pode pedir e comprobar a configuración dos xogadores.
 • Substitucións
  • Para equipos
   • Non se poderán realizar substitucións durante un enfrontamento, salvo excepcións: Problema de hardware ou forza maior. En tal caso pausaríase o partido (se o xogo o permitise) e consultaríase coa organización. No caso de que o xogo non permita  pause, o xogo continuará sen que ninguén pulse un só botón mentres o xogador implicado comenta o problema coa organización. Se a organización o ve oportuno dará permiso a que un xogador suplente entre na metade do enfrontamento, a condición de que ese xogador xa estea inscrito no equipo.
  • Para competicións dun só xogador
   • Non se permiten substitucións durante todo o campionato.
 • Configuración nos xogos
  • Usaranse as configuracións e  skins por defecto, podendo cambiar controis e configuracións permitidas segundo competición.
  • Non se permite o uso de Cheats, Bugs, Exploits, Scripts que non estean permitidos nas normas específicas da competición.
 • Comportamento
  • Respecto e xogo limpo.
  • Prégase que manteñades os postos limpos.
  • Facede bo uso do material das competicións.
  • Non se permiten altofalantes, megáfonos, vuvuzelas….
  • Se a partida se realizou nun servidor ou consola da organización, unha vez acabada has de irte. Se durante un partido entras ou molestas ao resto de xogadores, serás penalizado.
  • Só os capitáns poden facer uso do chat público. En caso de xogos individuais, todos poden facer uso do chat público.
 • Contactar coa organización
  • Calquera xogador en xogos individuais pode contactar coa organización.
  • Só o capitán en xogos por equipo pode contactar coa organización.
  • En caso de dúbida, disputa, protesta, deberase contactar en primeira instancia co organizador responsable da competición.
  • En casos excepcionais ou en caso de non chegar a un acordo co organizador da competición, poderase contactar co coordinador da área de xogos, Slipy.
  • Se a reclamación é sobre unha partida, esta deberá realizarse unha vez acabada a partida.
  • Se un equipo protesta sen motivo aparente, presenta probas ou acusacións falsas será penalizado.
  • Lembrade, sexa cal fose o caso, acudide con calma ao organizador.
 • Lembrade, todos somos asistentes a unha  party, e farase uso da megafonía e do  videowall, polo cal pedimos a todos un pouco de comprensión respecto ao ruído ambiente á hora de xogar un partido, debido a que non se baixará o volume nin se atrasará ningunha actividade.
 • O incumprimento da normativa pode carrexar unha penalización, a expulsión de todo o equipo da competición ou mesmo da party en casos graves.
 • A organización resérvase o dereito para modificar o regulamento sen previo aviso coa fin de actualizar as normas, mapas, horarios ou comportamentos das competicións, avisando diso a través da intranet de xogos, Partynet.
 • En calquera caso a decisión do responsable da competición, ou do coordinador da área, prevalece sobre as normas tanto xerais como específicas.

Premios

 • As competicións deben ter un número mínimo de participantes para poder optar ao premio. A organización será a que determine cal é o número mínimo de participantes.

twitter facebook